THỊT MÔNG BÒ ÚC – TOPSIDE

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Thịt mông bò Úc – Topside là phần trên cùng của tảng mông, không có xương, thớ thịt dày, thường rất nạc với một lớp mỡ mỏng phủ ở mặt trên.

Thịt mông bò Úc – Topside là phần trên cùng của tảng mông, không có xương, thớ thịt dày, thường rất  nạc với một lớp mỡ mỏng phủ ở mặt trên.