NẠC VAI BÒ ÚC – BEEF CHUCK

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Nạc vai bò úc (chuck): Là phần thịt nằm giữa nách, xương vai và phía trên chân trước của bò. Nạc vai có thể sử dụng để làm nhiều món ăn như : thái lát xào, ăn lẩu, bò bít tết, bò sốt vang….

Nạc vai  bò úc (chuck): Là phần thịt nằm giữa nách, xương vai và phía trên chân trước của bò.

Nạc vai có thể sử dụng để làm nhiều món ăn như : thái lát xào, ăn lẩu, bò bít tết, bò sốt vang….