NẠC LƯNG BÒ ÚC – RIB EYE

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Nạc lưng bò úc – Rib eye hay thường gọi là thăn lưng bò úc là phần thịt thăn nằm phần lưng bò, thịt mềm và ngọt, thường dùng trong các món bittet hoặc steak,

Nạc lưng bò úc – Rib eye hay thường gọi là thăn lưng bò úc là phần thịt thăn nằm phần lưng bò, thịt mềm và ngọt, thường dùng trong các món bittet hoặc steak,