GẦU BÒ MỸ

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Gầu Bò Mỹ là phần thịt nằm ở vùng ức bò, quý khách có thể xem thêm vị trí của gau bo my ở trong bảng giới thiệu các phần thịt bò bên dưới. Với những đặc điểm tỉ lệ nạc cao hơn Ba Chỉ Bò Mỹ , phần thịt nạc mỡ xen đều nhau, tạo cho phần thịt này rất mềm, ngọt nhiều nạc mà không bị ngấy, được coi là phần thịt bò mỹ ngon nhất cho các món lẩu, nướng, tái nạm …
 

Gầu Bò Mỹ là phần thịt nằm ở vùng ức bò, quý khách có thể xem thêm vị trí của gau bo my ở trong bảng giới thiệu các phần thịt bò bên dưới. Với những đặc điểm tỉ lệ nạc cao hơn Ba Chỉ Bò Mỹ  , phần thịt nạc mỡ xen đều nhau, tạo cho phần thịt này rất mềm, ngọt nhiều nạc mà không bị ngấy, được coi là phần thịt bò mỹ ngon nhất cho các món lẩu, nướng, tái nạm …